Online AS stiftelse

Vi stifter ditt AS gratis!

Dersom du fyller ut vårt online skjema og velger Vangdal Regnskap som regnskapsfører stifter vi ditt selskap GRATIS (ordinærpris 2990,-)*

Registrering av AS (aksjeselskap)

Vi registrerer ditt AS på en trygg og effektiv måte for kun kr. 2990,- eks. mva.

Kampanje: Dersom du fyller ut skjemaet og velger Vangdal Regnskap som regnskapsfører stifter vi ditt selskap gratis!*

Viktig! Dersom du skal stifte selskapet med tingsinnskudd ber vi deg kontakte oss direkte for gjennomgang på kontakt@vangdalregnskap.no.

*Gjelder kun ved kapitalinnskudd.

Steg 1: Kontaktinformasjon

Denne informasjonen bruker vi til å ta kontakt med deg/dere.

Steg 2: Selskapets navn

Det viktigste er at navnet ikke er identisk med et som allerede er registrert i Brønnøysund. Skriv navn på selskapet i feltet under. Du kan sjekke om navnet er ledig ved å benytte deg av denne linken: sjekk at firmanavnet er ledig.

Jeg har sjekket at navnet er ledig og at det er i tråd med navnereglene

Steg 3: Selskapets kapital

Det kreves kr. 30.000,- minimum i aksjekapital for å kunne stifte et AS. Stiftelsesomkostninger kan betales av innskutt aksjekapital. Det er lov å stifte med høyere aksjekapital om ønskelig.

Selskapets Kapital (Kan ikke være mindre en 30.000,-)

Antall aksjer (Totalt for alle akjonærene)

Pris per aksje

Steg 4: Ønsker selskapet å ha revisor?

Alle som er pliktig til å revidere årsregnskapet må ha en revisor. Om du har revisjonsplikt avhenger blant annet av hvilken selskapsform du har og størrelsen på selskapet. Les mer om revisjonsplikt her

JaNei

Steg 5: Selskapsinformasjon

Besøksadresse kan være en privatadresse, men ikke postboks- eller c/o-adresse.
Postadresse kan man velge fritt.

Besøksadresse

Postadresse

Steg 6: Driftsinformasjon

Dersom selskapets oppstartsdato for drift avviker fra vedtektsdato må det legges inn her (korrekt datoformat: ÅÅÅÅ-MM-DD). Hvis selskapet skal ha ansatte ved oppstart eller på sikt må også det legges inn ved å trykke på Ja.

JaNei

Steg 7: Selskapets formål

Vennligst beskriv så nøyaktig som mulig selskapets aktivitet. Vær kortfattet, men husk at bare et enkeltord, som f.eks. "rådgiving", ikke godtas. Ved virksomhet i flere bransjer må du oppgi dem i rekkefølge etter størrelsen på forventet omsetning/sysselsetting.

Steg 8: Eiere (aksjonærer)

Både enkeltpersoner og firmaer kan stå som eiere. Personer må være fylt 18 år. Utenlandske aksjonærer som ikke har norsk personnummer må ha norsk D-nummer. Legg til aksjonærer ved å klikke på "legg til ny".

Person

(Antall aksjer pr. person)

Firma

Steg 9: Styre og daglig leder

Personen som skal være daglig leder må ha fylt 18 år. Styret må ha en styreleder. Det er valgfritt om man vil ha flere i styret. Er det færre enn to styremedlemmer i tillegg til styreleder, er det påbudt å ha minst ett varamedlem. Både eksterne personer og aksjonærer kan sitte i styret. Alle må ha fylt 18 år.

Daglig leder

Styreleder

Nytt styremedlem

Nytt varamedlem

Steg 10: Signaturrett

Her må man skrive inn hvem som skal kunne signere viktige dokumenter på vegne av selskapet. For selskap med kun én eier er det mest vanlig å velge styrets leder alene. For selskap med flere eiere er det mest vanlig å velge styrets medlemmer hver for seg.

* I felleskap betyr at mer enn én person må signere. Det betyr ikke at alle er nødt til å signere samtidig og på samme sted. De fleste signaturer skjer i Altinn og kan gjøres på ulike tidspunkt fra ulike steder.

Styrets leder aleneDaglig leder aleneStyrets medlemmer hver for segStyre i fellesskap*Daglig leder og styre i fellesskap*Styrets leder og ett styremedlem i felleskapDaglig leder og styre i fellesskap*To styremedlemmer i fellesskapAnnen signatur

Steg 11: Send inn

Husk å huke av dersom du ønsker vårt tilbud: Dersom du fyller ut skjemaet online og velger Vangdal Regnskap som din regnskapsfører stifter vi ditt selskap gratis (ordinærpris 2990,-).

Ja takk, jeg ønsker tilbudet og velger Vangdal som regnskapsfører


Totalt antall aksjer: 1000
Antall fordelte aksjer på aksjonærer: 1000

VIKTIG: Antall aksjer må være likt. Totalt antall aksjer må stemme overens med hverandre.

Starte AS-pakken inneholder:

  • Protokoll fra stiftelsesmøte
  • Samordnet registermelding (dersom revisor er fravalgt)
  • Vedtekter
  • Åpningsbalanse
  • Protokoll fra styremøte
  • Aksjeeierbok
  • Rask registrering av selskapet i Brønnøysund (via Altinn)
  • Tilgang til fast regnskapsfører