Slik fungerer mva

Merverdiavgift (mva) er en avgift på varer og tjenester som blir solgt i Norge. Mva (også kalt moms) legges på de fleste salg og kjøp i Norge, men det finnes unntak og forskjellige regler. Vi tar en nærmere titt på hvordan mva fungerer.

Mva for forbruker

Merverdiavgiften er som regel allerede lagt til varene eller tjenestene du som forbruker kjøper. Du vil se at det står «inkl. mva» på kvitteringen som forteller hvor stor prosentandel av handelen som gikk til mva. Utover dette, trenger du ikke å tenke mer over mva som privatkunde i Norge.

Handler du fra utlandet og får varer importert til Norge, skal du betale moms på varene. Dette betaler du til Tolletaten når du tar varen inn i landet, eller til speditøren/transportfirma som tar inn varen på vegne av deg.

Mva for næringsdrivende

Som næringsdrivende må du betale mva på innkjøpene dine, dvs alt du handler inn til bedriften din. Det gjelder både varer som skal brukes i virksomheten og varer som skal videreselges. For bedrifter som skal betale mva til staten, er merverdiavgiften som regel ingen kostnad fordi du som oftest får fradrag for denne avgiften, forutsatt at virksomheten din er registrert i mva-registeret.

Slik fungerer det

Registrering

Når omsetningen i virksomheten har oversteget 50 000 kroner over en periode på 12 måneder, skal virksomheten registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Registrering skjer via skjemaet «samordnet registermelding» på Altinn.no.

Her velger du «endring/nye opplysninger» og fyller ut de postene som handler om mva. Du laster opp kopi av fakturaene eller annen dokumentasjon på at du har solgt mva-pliktige varer/tjenester for over 50 000 kroner som vedlegg.

Saksbehandlingstiden for registrering i mva-registeret kan variere fra 2 til 8 uker.

 

Forhåndsregistrering

Under visse omstendigheter kan virksomheten din forhåndsregistreres til mva-registeret. Dette gjelder for eksempel dersom du har foretatt betydelige anskaffelser for minst 250 000 kroner på et tidspunkt før virksomheten får omsetning, eller at den mva-pliktige omsetningen vil overstige beløpsgrensen senest innen tre uker fra det tidspunktet omsetningen igangsettes. Virksomheter som typisk forhåndsregistrerer seg er matvarebutikker, restauranter eller annen varehandel.

Dersom du blir forhåndsregistrert, er virksomheten mva-registrert og har alle rettigheter og plikter som dette medfører.

Les mer om hva Skatteetaten sier om forhåndsregistrering til mva-registeret her.

 

Passering av beløpsgrensen

Frem til du når en omsetning på 50 000 kroner skal du ikke legge til mva ved salg. På fakturaen som vil bringe omsetningen til 50 000 kroner (i løpet av en 12 måneders periode) utsteder du fakturaen uten mva, men informerer kunden om at det vil komme en tilleggsfaktura på merverdiavgiften. Deretter registrerer du deg i Merverdiavgiftsregisteret. Når du får tilbakemelding om at bedriften er mva-registrert skal du sende faktura for mva på salget som gjorde at beløpsgrensen ble passert, samt alle andre salg du har hatt i ventetiden. Heretter legger du til mva på salgene.

Satser

Generell sats                                                                                 25 %

Næringsmidler (mat og drikke)                                                15 %

Persontransport, kinobilletter, utleie av rom, med mer      12 %

Husk å legge til bokstavene MVA bak organisasjonsnummeret ditt på salgsdokumenter etter at du har blitt mva-registrert. Når du kjøper inn varer, bør du se til at disse bokstavene står på selgerens salgsdokumenter slik at du kan kreve fradrag for inngående mva.

Noen få virksomheter og tjenester er unntatt mva, eksempler på dette er blant annet innenfor undervisningstjenester, helsetjenester og kulturelle tjenester. Driver du en slik virksomhet skal du ikke registreres i mva-registeret, og det skal ikke beregnes mva på salget. Hvilke tjenester som er unntatt merverdiavgiftsloven finner du på altinn.no.

Rapportering

Virksomheter som er registrert i mva-registeret skal levere mva-melding som viser hvor mye mva virksomheten har krevd inn på vegne av staten, og hvor mye mva virksomheten har betalt. Mva-meldingen skal leveres annenhver måned, men små virksomheter kan søke om innlevering en gang per år.

Betaling av mva

Skyldig merverdiavgift skal betales til samme frist som du leverer mva-melding. Når du har sendt inn mva-melding, får du betalingsinformasjon i Altinn. Ved forsinket betaling løper renten fra forfall til betaling skjer. Renten ved forsinket betaling er på 6 prosent.

Tilbakebetaling av mva

Når virksomheten din er registrert i mva-registeret, vil du få tilbake mva på varer og tjenester som kjøpes til virksomheten (inngående mva). I mva-meldingen motregnes inngående mva mot utgående mva (mva på det du selger), og du ser om du må betale inn eller får tilbake mva for den aktuelle perioden.