Skattemelding for aksjeselskap

Alt du trenger å vite om skattemeldingen for aksjeselskap

Med ordinær frist for innlevering av skattemelding for næringsdrivende rett rundt svingen, er det lurt å sette seg inn i hva skattemeldingen er, hvordan du fyller ut denne og hva konsekvensene av å unngå innsending kan være. Her tar vi deg gjennom alt du trenger å vite om skattemelding for aksjeselskap.

Generelt om skattemeldingen

Aksjeselskaper er egne skattesubjekter og betaler skatten etterskuddsvis. Ettersom ditt aksjeselskap er en egen juridisk enhet, er det selv ansvarlig for innberetning og betaling av skatt. Du som eier beskattes bare av det som du tar ut i lønn eller utbytte fra selskapet.

Beregning av skatt

Upersonlige skattepliktige, som aksjeselskaper, skal betale forskuddsskatt. Skatten, som kalles forskuddsskatt, skal ikke betales før året etter at overskuddet er opptjent. Det betales først forskudd i to terminer, 15.februar og 15.april. Endelig oppgjør skjer i oktober og er basert på levert skattemelding. For 2019 skal det beregnes 22 prosent skatt av overskuddet i et aksjeselskap.

For selskap registrert før 2018, beregnes forskuddsskatten på grunnlag av siste fastsetting. Selskaper registrert i opptjeningsåret kan få utskrevet skatt, men må da fylle ut og sende inn «RF-1097 Søknad om endring av eller krav om forskuddsskatt – upersonlig skatteyter» via Altinn. Samme skjema benyttes ved ønske om endring av forskuddsskatt, for eksempel grunnet endringer i inntektene. Selskaper som er nyregistrert i 2019 skal ikke betale skatt før i 2020, og skal ikke levere RF-1097 i 2019.

Obs! Innbetaling av forskuddsskatt for selskaper andre termin 15.april utsettes til 1.september 2020 grunnet korona-situasjonen.

Betaling av forskuddsskatt

Det skrives ikke ut forskuddsskatt når den fastsatte skatten ventes å bli under 2000 kroner. Hvor mye som skal betales i skatt, sendes ut av Skatteetaten via Altinn i januar. Forskuddsskatten betales til skatteoppkreveren i kontorkommunen. Finn din skatteoppkrever her.

Eventuell restskatt fastsettes til differansen mellom fastsatt skatt og utskrevet forskuddsskatt. Rentebeløpet forfaller til betaling sammen med restskatten og kan unngås ved å betale høyere forskuddsskatt enn beløpet som er utskrevet. Dette kalles tilleggsforskudd. Dersom det antas at innbetalt skatt er for lavt i forhold til inntekten slik at du kan risikere restskatt, kan du innen 31.mai betale tilleggsforskudd.

Sørg for at kontaktinformasjonen til selskapet er oppdatert i Altinn, slik at du kan motta en e-postvarsel når dette er tilgjengelig.

Innleveringsfrist for skattemelding

Uavhengig av hvilken selskapsform du driver, skal skattemeldingen leveres elektronisk innen 31.mai. Leverer du ikke i tide, risikerer du å måtte betale tvangsmulkt for hver dag du er over fristen. Næringsdrivende som ikke hadde noen aktivitet i 2019 må likevel levere skattemelding. Normalt sett kan du søke utsettelse i inntil 30 dager (til senest 30.juni) dersom du ikke rekker fristen. Du søker om utsettelse via denne lenken.

Obs! Leveringsfristen for skattemelding for 2019 for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31.mai til 31.august i år i forbindelse med korona-situasjonen. Det er ikke mulig å søke om ytterlig utsettelse, og det oppfordres til å rapportere pliktige opplysninger så tidlig som mulig.

Dersom ditt selskap har enkle skattemessige forhold kan du i stedet sende inn «Næringsrapport skatt for aksjeselskap».

Altinn.no kan du teste om ditt selskap kan bruke «Næringsrapport skatt» i stedet for den alminnelige «RF-1028 Skattemelding for formues- og inntektsskatt – aksjeselskap mv. 2019».

Tvangsmulkt

Alle bedrifter som er opplysningspliktige kan bli ilagt tvangsmulkt dersom de ikke leverer opplysningene de har plikt til innen fristen. For skattemeldingen er satsen et halvt rettsgebyr per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr og maksbeløpet er 58 600 kroner. Tvangsmulkten løper til opplysningene gis, skattemyndighetene fastsetter ved skjønn, eller maksimal beløpsgrense er nådd.

Obs! Skatteetaten stanser tvangsmulkt midlertidig som en del av tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen.

Ble det litt mye å sette seg inn i?

Det er mye å sette seg inn i hva gjelder skattemeldingen for næringsdrivende. Da kan det være betryggende å vite at Vangdal Regnskap kan ta seg av jobben. Våre dyktige og erfarne økonomikonsulenter har lang fartstid med alt som omhandler regnskap, lønn og rådgivning. Ta kontakt med oss i dag, så finner vi sammen ut hva vi kan bistå med!

Related Posts