Forskuddsskatt i aksjeselskapet

Det er ikke alltid like lett å holde oversikt over hvilke skatt som skal betales når. Skal du forholde deg til forskuddsskatt eller forskuddstrekk. Er det to, fire eller seks terminer som gjelder for deg. Vi gir deg en enkel oversikt over deg som er upersonlig skattepliktig i aksjeselskap.

Forskuddsskatt

I aksjeselskap er det forskuddsskatt du skal forholde deg til. Det er viktig å bemerke seg at det ikke skrives ut forskuddsskatt om den fastsatte skatten ventes å være under kr 2000. Alt over kr 2000,- skal betales inn til kemneren.

Hva du skal betale baseres på regnskapet for forrige år. Altså, forskuddsskatten for 2019 som skal betales i 2020 blir beregnet ut i fra hvilket overskudd selskapet hadde i 2018. I nystiftede aksjeselskap får du dermed ikke automatisk forskuddsskatt etter det første året. Men om du skulle sitte igjen med et stort overskudd kan du likevel søke om å få betale forskuddsskatt.

Hvordan betaler jeg forskuddsskatten

Forskuddsskatten betales året etter inntektsåret, og innbetalingen faller på to viktige terminer; 15. februar og 15. april. Du vil motta en e-post av Altinn i januar om første forskudd.

Gjøre endringer på forskuddsskatten

I noen tilfeller hvor det spesielt svinger økonomisk fra år til år, kan det lønne seg å gjøre endringer på forskuddsskatten. Etter mottatt e-post fra Altinn i januar, kan du søke om endringer i forskuddsskatten før forfall 15. februar eller 15. april. Dersom du ikke søker innen forfall, må du betale beløpet som forfaller til den terminen. Ønsker du å søke om endringer av eller krav om forskuddsskatt kan du enkelt gjøre det her!