Endringer i aksjelovene 2019

I januar og mars 2019 ble det vedtatt flere endringer i aksjelovene. Regjeringen fortsetter å kutte næringslivets årlige kostnader. Endringene skal forenkle hverdagen til bedrifter samt gjøre det lettere for dem å gjøre jobben sin. 

Forenklinger i vedtektene

Tidligere har aksjeselskaper måtte opplyse forretningskommunen hvor selskapet har hatt sitt kontor. I endringene fra mars ble dette opphevet. Dette er en vesentlig forenkling blant annet ved oppdateringer etter kommunesammenslåinger. Selskapet er likevel pliktig til å registrere sin forretningsadresse i Foretaksregisteret.

Avvikling av aksjeselskaper – enklere og billigere

Regjeringen la frem at aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskap ikke lenger behøver å revidere avviklingsregnskapet. Forslaget ble vedtatt av Stortinget, og endringene trådte i kraft 1. januar 2019.

Fra 1. mars fjernet de også kravene til revidering av avviklingsbalansen, fortegnelsen og sluttoppgjøret for denne type aksjeselskap. Dette betyr at aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet ikke lengre trenger revisor for å avvikle. Selskapet kan gjennomføre avviklingen selv, men det anbefales hjelp fra regnskapsfører eller revisor i prosessen. Endringene i aksjelovene gjør det enklere og billigere for selskaper å gjennomføre prosessen.

Sittende styre og avvikling

Fra 1. mars 2019 fjernet Stortinget avviklingsstyret som et eget selskapsorgan. Ansvaret for avviklingen faller nå på det sittende styret, og endringen gjelder både for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper.

Regler om mellombalanser (endringene trer i kraft senere)

Stortinget har videre vedtatt en rekke endringer om mellombalanser i aksjelovens og allmennaksjelovens regler. Det må gjøres tekniske tilpasninger i Regnskapsregisteret og Foretaksregisteret før følgende endringer kan tre i kraft:

  • Aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet skal slippe å måtte revidere mellombalanser som benyttes som grunnlag for utdeling av ekstraordinært utbytte og andre disposisjoner.
  • Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal sende mellombalanser til Regnskapsregisteret. Mellombalansene vil da bli offentlig tilgjengelig informasjon på samme måte som årsregnskap.